Pedagogue

Metoda dialogu wizualno-werbalnego są kontynuacją moich działań opartych na dialogu różnych uczestników podejmujących wyzwanie w postaci wspólnego rysowania, tworzenia, negocjowania danej przestrzeni. Opisywania tutaj idea wzięła się z problematyki wielokrotnie już przeze mnie eksplorowanej teoretycznie, a dotyczącej komunikacji za pośrednictwem obrazu. Zarówno publikacje książkowe na temat dialogu rysunkowego dziecka i rodzica  (2010a; 2014b), komunikacji za pośrednictwem sztuki (2016), czy też interwencje pedagogiczne z publicznością, realizowane w Krakowie (2016), Warszawie (2017) i w Sopocie (2017) dotyczą prób opisania tej nietypowej i oryginalnej płaszczyzny komunikowania się z innymi.

Projekt artystyczny metodą dialogu wizualno-werbalnego  polega na symultanicznym malowaniu akwareli z wybranymi artystami. Do wspólnego dialogu zaprosiłam artystów z całej Polski: Kingę Łapot – Dzierwę (Kraków), Anitę Cempa (Gdańsk), Dorotę Markowską (Gdańsk), Agatę Oryszyn (Warszawa),  Krzysztofa Ryfę (Ostrów Wielkopolski), Bogdana Olecha (Gdańsk) oraz Krzysztofa Suchomskiego (Gdańsk),.

 Projekt jest, z jednej strony, osobistym działaniem artystycznym, a z drugiej poszukiwaniem drogi dla „idealnej” komunikacji z innymi. Wychodząc z założenia, że werbalizacja bywa zbyt zamknięta na innego, staram się odnaleźć przestrzeń, w której znaczenia mogą być negocjowalne, zaprzeczające sobie nawzajem albo uzupełniające się wzajemnie.