Małgorzata  Karczmarzyk

Artysta malarz, pedagog, naukowiec, doktor nauk humanistycznych, animator kultury, tutor, coach, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. Łączy działalność artystyczną z naukowo-dydaktyczną. Ukończyła Gdańską Akademię Sztuk  Pięknych oraz magisterskie studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie obroniła doktorat w 2009 roku. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem, fotografią i kolażem. Miała około 50 wystaw w kraju i za granicą. W swoich działaniach artystyczno-badawczych stara się łączyć aparaturę pojęciową sztuki i nauki udowadniając, że dziedziny te jedynie pozornie są od siebie odległe. 

Napisała ponad 50 publikacji, których problematyka związana jest m.in. z pedagogiką, wychowaniem przez sztukę, edukacją artystyczną, semiotyką sztuki, komunikacją wizualną, edukacją medialną. Miała ponad 50 wystaw w kraju i za granicą. Odbyła liczne podróże, które przełożyły się na jej działania naukowo-artystyczne (np.: Mali, Burkina Faso, Rosja, Ameryka Południowa, Indie, Indonezja, USA, Mauritius, emiraty Arabskie i liczne kraje europejskie, takie jak: Turcja, Grecja, Chorwacja, Portugalia, Francja, Hiszpania, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Szwecja, Austria, Czechy, Słowacja).

Prowadziła warsztaty plastyczne m.in. w Polsce, w Szwecji, w Turcji, w Niemczech, w Irlandii, na Ukrainie oraz w Portugalii. Współpracowała m.in. z: Maybe Theatre Company, 1999-2000,  Teatrem Wybrzeże, 2002, Pałacem Opatów w Oliwie, od 2014, ze Stowarzyszeniem Rotary Gdynia Orłowo, od 2016, Centrum Edukacji Nauczycieli, od 2016 r., CENTRUM TUTORÓW UG, od 2016,  Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, od 2016, ze  Stowarzyszeniem Solidarności Globalnej, 2018, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wychowania przez Sztukę, od 2006, Polskim Towarzystwem Pedagogicznym, od 2011, Brema University, Linkoping Universitet, St. Mary’s University College – Belfast, Arcadia University, Ondokuz Mayis University – Turcja, Babayan Culture House – Turcja, Escola Superior de Educaçao de Lisboa – Portugalia.

Artist and early education expert (gradueted: University of Gdańsk  and Fine Art. Academy in Gdańsk). Interdisciplinary scientific interests. Winner of about 50 painting-exhibitions in Poland and abroad. The conference participant in: Portugal, Spain, Poland, Germany, Sweden, Greece, USA, Ukraine, Moldova, Ireland, Italy, Arab Emirate, Turkey, Cyprus, Estonia. She defended the doctorate under the title of “Meanings and the communications potential of pictures of six-year-old children”, in 2009 year. Awards, scholarships, internships: Scholarship Ministry of Education – 1999/2000; Rector of degree – 1999/2000; Scholarship Foundation for the Development of UG – 2004/05; Lectures, workshops and an exhibition of paintings on the author’s presentation International Week in Belfast, March 2008 and in Sweden, Linkoping 2006;  Internship at the University of Arcadia in the PA, USA – 01.09.08-01.10-08, 2008; art Residence in the Babayan Culture House in Turkey – 2010; Active participation in workshops, communication and art in Estonia – January 2007; Internship at the University of Arcadia in the PA, USA – 01.09.08-01.10-08, 2008; The exchange of academic staff. Workshops with students in Ondokuz Mayis University, 2010; The exchange of academic staff and lectures in the Escola Superior de Educação de Lisboa, November 2011, Lisbon (Portugal), 2015 and 2019; Scholarship of the Marshal of the Pomeranian Voivodeship, 2016  and 2018; National Education Commission Medal, 2019.

“By combining scientific research with artistic activity I prove these fields, apparently so distant from one another, in fact are not. I work both as anacademically leading re-searcher, writing publications, and as an artist, displaying paintings, photographies, making performances, building installations as well as designing didactical material. I find my inspiration in travelling, meeting different cultures and people. I have been traveling through India, Africa, Andaman Islands, Republic of Mali, Burkina Faso, Indonesia, Carribean, Bali, and USA – searching for inspiring places, impressions, different signs and colors for my paintings. For me painting is a way of communication with others”.