W związku ze zmianami w dofinansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii dla inwestorów indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych jakie weszły w Polsce w życie z dniem 17 czerwca 2010r. pragniemy przekazać kilka ważnych informacji, które mamy nadzieje przyczynią się do wspólnego sukcesu sprzedażowego kolektorów słonecznych.
Każdy kto posiada prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty mieszkaniowe (tylko własne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej) może starać się o dotacje na zakup kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Dotacja ta to dofinansowanie do spłaty kredytu zaciągniętego na zakup, montaż kolektorów słonecznych w wysokości 45% kapitału do spłaty. Dotacja ta udzielana będzie przez Banki (np. BOŚ). Aby skorzystać z dotacji inwestor składa wniosek o kredyt oraz o dotację. Dotacja może być udzielona na projekt, zakup, montaż instalacji solarnej. Wysokość dotacji to 45% części kapitału udzielonego kredytu. Jest to pierwsza w Polsce na taka skalę oferta dotacji dla inwestora Indywidualnego.

· Czas trwania programu to lata 2010-2014r.
· Max Kwota inwestycji do dofinansowania to 20 000,- PLN kwoty kredytu
· Max dopłata do 1m2 powierzchni kolektora to 2500,- PLN
· Przyjmuje się 1,5 m2 powierzchni kolektora na osobę w rodzinie
· Udzielona dotacja stanowi dochód inwestora od którego jest zobowiązany zapłacić należny podatek dochodowy.
Do dofinansowania dopuszczane zostaną te urządzenia – kolektory słoneczne które posiadają europejski certyfikat „SOLAR KEYMARK”.

..więcej informacji..

Dopłata do 45% (max. 20.000 PLN) kliknij tutaj - bo warto!!!
czwartek 25 Sie 2016
 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Zmiany klimatu to poważne kłopoty dla Polski

(..)Łącznie do 2030 r. Polska musi zainwestować ok. 100 mld euro - m.in. w modernizację elektrowni i stworzenie odnawialnych źródeł energii. Zobowiązują nas do tego zapisy pakietu klimatyczno-energetycznego z 2008 r.(..) . Od 2013 r. Polska będzie musiała kupować prawa do emisji CO2. Początkowo będziemy płacić tylko za 30 proc. wysyłanego do atmosfery dwutlenku węgla. Jednak w 2020 r. będziemy płacić za wszystko. Według ministra środowiska Macieja Nowickiego kosztować nas to będzie - przy dzisiejszym poziomie emisji CO2 - kolejne ok. 5 mld euro rocznie.

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/2091068,11,zmiany_klimatu_to_powazne_klopoty_dla_polski,item.html

Sprzęgło hydrauliczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 sierpnia 2008 00:15

Sprzęgło hydrauliczne

W tradycyjnych, żeliwnych kotłach grzewczych, ze względu na konstrukcję wymiennika ciepła występowały niewielkie opory hydrauliczne co umożliwiało relatywnie wysokie wielkości przepływów co za tym idzie minimalne oddziaływanie z obiegami grzewczymi. Sytuacja zmieniła się wraz z zastosowaniem wysokowydajnych kotłów posiadających wymienniki o znacznych powierzchniach wymiany ciepła – lecz z tym nieodłącznie związane znacznymi oporami przepływu związane z kontaktem czynnika grzewczego z dużą powierzchnią wymiany ciepła. Aby zapewnić niezakłóconą pracę większej ilości niezależnie kontrolowanych stref obiegów cieplnych wykorzystuje się urządzenie nazywane sprzęgłem hydraulicznym (wajchą hydrauliczną z niem. hydraulische weiche). Takie rozwiązanie  zapewnia separację obiegów i znacząco eliminuje wzajemne ich oddziaływanie.

Jak zbudowane jest sprzęgło hydrauliczne

Dla lepszego zrozumienia zasady działania wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z dwoma obiegami: pierwotnym (zasilanie) i wtórnym (odbiór ciepła). W praktyce oczywiście tych obiegów może być więcej, zarówno po jednej jak i drugiej stronie. Każdy z obiegów posiada króćce zasilania i powrotu podłączone do korpusu sprzęgła. Korpus sprzęgła powinien mieć przekrój kilkukrotnie większy niż średnica króćców przyłączeniowych. Z punktu widzenia fizyki chodzi o zapewnie spadku prędkości przepływu (poprzez zwiększenie przekroju). Znaczny przekrój umożliwia ponadto dużo większy przepływ (nie prędkość przepływu!!!) i zmniejszenie oporów przepływu w samym sprzęgle. Pozwala to na odprzęgnięcie dwóch obiegów.

Zasada działania sprzęgła hydraulicznego

W obiegu grzewczym mamy do czynienia z równoczesnym przepływem masy (objętości czynnika grzewczego) i energii (wyrażonej temperaturą czynnika grzewczego). Dlatego należy rozpatrzyć trzy przypadki mogące mieć miejsce wewnątrz sprzęgła. Oczywiście zakładamy, że obydwa strumienie są zrównoważone a straty ciepła w sprzęgle pomijalne.

Przyjmijmy następujące oznaczenia:

V- objętość czynnika, Q- strumień ciepła

Indeksy oznaczają : 0 –strona pierwotna/grzanie/, n –strona wtórna /odbiór ciepła/, z-zasilanie, p- powrót

Przypadek pierwszy: objętość czynnika grzewczego wpływającego po stronie grzania V0 jest równa jego objętości wypływającej po stronie odbioru Vn. Temperatury na króćcu zasilania i odbioru będą takie same więc i strumień ciepła dostarczonego Q0 będzie równy strumieniowi ciepła odebranego Qn

(V0=Vn, Q0=Qn, T0z=Tnz, T0p=Tnp)

przypadek pierwszy

Przypadek drugi: występuje gdy objętość czynnika grzewczego po stronie grzania V0 jest większa niż objętość czynnika wypływającego po stronie grzewczej Vn (V0>Vn). Może się tak zdarzyć gdy wyłączą się pompy cyrkulacyjne po stronie odbioru ciepła i/lub zamkną się zawory termostatyczne a brak jest zaworu kompensacyjnego różnicy ciśnień (nb.sytuacja występująca w 95% małych obiegów grzewczych). W tym przypadku część strumienia powraca na stronę zasilania króćcem powrotu z wyższą temperaturą, dając sygnał automatyce do ograniczenia bądź zaprzestania dostarczania ciepła.

(V0>Vn, Q0>Qn, T0p>Tnp) temperatury T0z i Tnz – są zasadniczo równe

przypadek drugi

Przypadek trzeci: występuje gdy objętość czynnika grzewczego po stronie grzania V0 jest mniejsza niż objętość czynnika po stronie grzewczej Vn (V0<Vn). Tak zdarza się gdy pompa cyrkulacyjna po stronie ogrzewania wyłącza, zmniejsza się liczba jej obrotów lub generalnie zapotrzebowanie po stronie odbioru jest większe niż aktualna moc kotła. W tej sytuacji ponieważ pośrednio obniżają się temperatury T0p i Tnp . Ponieważ zwiększa się różnica temperatur pomiędzy T0z i Tzp – urządzenie grzewcze otrzymuje sygnał żądania zwiększenia mocy grzania lub ( jeśli istnieje) załączenia kolejnego urządzenia grzewczego.

(V0<Vn, Q0<Qn, T0z>Tnz) temperatury T0p i Tnp – są zasadniczo równe

przypadek trzeci

W instalacjach ze sprzęgłem hydraulicznym każda pompa pracuje, niezależnie. Każdy obieg jest zamknięty przez sprzęgło i stanowi oddzielny obieg strumienia medium z własną pompą. Sprzęgło hydrauliczne jest tym elementem instalacji, w którym ślizgają się po sobie (bez strat tarcia) strumienie medium ze wszystkich obiegów. Dzięki temu możliwa  jest  regulacja ustawionych parametrów w poszczególnych obiegach.

Wymiarowanie

Przyjmuje się, że przy maksymalnym obciążeniu sprzęgła, maksymalna, średnia prędkość przepływu nie może przekroczyć 0,2m/s. Zalecane wartości to 0,1 do 0,15 m/s. Przewymiarowanie sprzęgła zawsze korzystnie wpływa na proces kompensacji różnicy ciśnień między obiegami.  Projektując system zaopatrzony w sprzęgło hydrauliczne należy pamiętać, że całkowita wydajność kotłów grzewczych, przy kotłach tradycyjnych, powinna być od 10 do 50% większa, od całkowitej sprawności pomp cyrkulacyjnych. Dla kotłów kondensacyjnych całkowita wydajność pomp kotłowych powinna być od 10 do 20% mniejsza od całkowitej wydajność pomp cyrkulacyjnych. Dla zapewnienia efektywnej pracy sprzęgła gradient temperatur mierzony w pionie na wysokości króćców nie powinien być mniejszy niż 10 oC.

Korzyści

Dzięki zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego osiąga się wiele korzyści, do których należy:

 • Zrównoważenie hydrauliczne układu (poszczególne obiegi pracują z optymalną dla siebie różnicą prędkości przepływu
 • Zrównoważenie obciążeń cieplnych (poszczególne obiegi pracują z optymalną dla siebie różnicą temperatur)
 • Kompensacja różnicy ciśnień (zapewnienie poszczególnym pompom pracy w zakresie ich optymalnych charakterystyk)

do tego należy dodać wszelkie korzyści związane z miejscowym obniżeniem prędkości czynnika grzejnego. Pozwala to na wytrącanie się osadów i zanieczyszczeń na dnie sprzęgła (dlatego warto umieścić w dnie sprzęgła zawór spustowy umożliwiający spust zanieczyszczeń). Umożliwia to również wytrącanie się pęcherzyków powietrza znajdujących się w czynniku grzewczym ( dlatego w górnej części warto umieścić odpowietrznik). Sprzęgło będzie wtedy pełnić rolę separatora powietrza i zanieczyszczeń.

 

 

Poprawiony: piątek, 13 lipca 2012 09:35
 

Gdzie jesteś..

Strona główna Sprzęgło hydrauliczne