W związku ze zmianami w dofinansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii dla inwestorów indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych jakie weszły w Polsce w życie z dniem 17 czerwca 2010r. pragniemy przekazać kilka ważnych informacji, które mamy nadzieje przyczynią się do wspólnego sukcesu sprzedażowego kolektorów słonecznych.
Każdy kto posiada prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty mieszkaniowe (tylko własne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej) może starać się o dotacje na zakup kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Dotacja ta to dofinansowanie do spłaty kredytu zaciągniętego na zakup, montaż kolektorów słonecznych w wysokości 45% kapitału do spłaty. Dotacja ta udzielana będzie przez Banki (np. BOŚ). Aby skorzystać z dotacji inwestor składa wniosek o kredyt oraz o dotację. Dotacja może być udzielona na projekt, zakup, montaż instalacji solarnej. Wysokość dotacji to 45% części kapitału udzielonego kredytu. Jest to pierwsza w Polsce na taka skalę oferta dotacji dla inwestora Indywidualnego.

· Czas trwania programu to lata 2010-2014r.
· Max Kwota inwestycji do dofinansowania to 20 000,- PLN kwoty kredytu
· Max dopłata do 1m2 powierzchni kolektora to 2500,- PLN
· Przyjmuje się 1,5 m2 powierzchni kolektora na osobę w rodzinie
· Udzielona dotacja stanowi dochód inwestora od którego jest zobowiązany zapłacić należny podatek dochodowy.
Do dofinansowania dopuszczane zostaną te urządzenia – kolektory słoneczne które posiadają europejski certyfikat „SOLAR KEYMARK”.

..więcej informacji..

Dopłata do 45% (max. 20.000 PLN) kliknij tutaj - bo warto!!!
sobota 27 Sie 2016
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
15 proc. energii - odnawialne!

W roku 2020 w Polsce 15 proc. energii ma być produkowanej w źródłach odnawialnych. Ten wskaźnik będzie bardzo trudno uzyskać, ale już sam wysiłek inwestycyjny zapowiada boom w branżach związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. W ciągu dekady musimy oddawać średnio po 1000 MW mocy w odnawialnych źródłach energii rocznie, by wypełnić unijne zobowiązania dotyczące udziału OŹE w produkowanej w kraju energii. W ciągu trzech lat zainstalowaliśmy zaledwie pół tysiąca MW. W tym czasie w Niemczech włączono do sieci 6500 MW zielonej energii. Wg. Ministerstwa Środowiska największy potencjał związany jest z wykorzystywaniem biomasy, następne energii słonecznej, energii wiatrowej i zasobów geotermalnych.

Źródło: Nowy Przemysł 31.07.2009

Jak dobrać właściwą moc pieca?

Właściwy dobór źródła ogrzewania nie jest zagadnieniem prostym. Zasadniczo dobór właściwego ogrzewania zależy od naszych oczekiwań. Zadaniem pieca jest zapewnienie komfortu cieplnego. Każdy jednak rozumie pojęcie komfortu cieplnego w sobie właściwy sposób. Jednostka grzewcza ma za zadanie zapewnienie odpowiadającej nam temperatury we właściwym czasie. Często również jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej w wymaganym przedziale czasu.
Uproszczony bilans cieplny
Aby zapewnić odpowiednią ilość ciepła piec (kocioł) powinien wytworzyć tyle energii w jednostce czasu aby umożliwiła ona podgrzanie pomieszczeń do żądanej temperatury - niezależnie od temperatury zewnętrznej. Oznacza to podgrzanie wnętrza pomieszczeń, pokrycie strat związanych z ucieczką ciepła przez ściany, okna itp. Niezwykle istotnym elementem jest podgrzanie powietrza wewnątrz budynku z uwzględnieniem strat związanych z wentylacją ( bo ta musi być zapewniona! ). 
W uproszczeniu (przy braku dokumentacji projektowej - a tej się przeważnie nie wykonuje - bo trzeba za nią zapłacić!), zapotrzebowanie na ciepło można obliczyć szacunkowo korzystając ze wzoru:

1/ Qco = qA * A
gdzie:
Qco - zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania,
qA - 'powierzchniowe' jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną [W/m2],
A - powierzchnia ogrzewana, dla wyjaśnienia chodzi o powierzchnię podłogi (tu nie liczymy ścian! - wszystko uwzględnia współczynnik qA) lub

2/ Qco = qV * V
gdzie:
Qco - zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania,
qv - 'kubaturowe' jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną [W/m3]
V - kubarura (czyli objętość pomieszczeń liczona jako powierzchnia podłogi pomnożona przez wysokość pomieszczenia )

Szacunkowo wyliczone 'powierzchniowe' jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną przedstawia się w sposób następujący:


A. budownictwo jednorodzinne - domy wolnostojące:
- starsze ( budowane przed rokiem 1980 ) - 140-180 W/m2
- stasze po wymianie okien na nowe - 110-140 W/m2
- docieplone - 80-120 W/m2
- nowe, energooszczędne - 50- 80 W/m2


B. budynki szeregowe dla segmentów 'środkowych' - można zmniejszyć jednostkowe zapotrzebowanie o 10-30 W/m2


C. Budynki wielorodzinne:
- starsze - 100-140 W/m2
- docieplone - 50- 80 W/m2
- energooszczędne - 30- 50 W/m2


Jednocześnie należy zauważyć, że współczynniki podawane są dla tzw. zewnętrznej temperatury obliczeniowej danej strefy. Ponieważ w Polsce występuje kilka stref temperaturowych z dużym przybliżeniem można uznać, iż mieszkańcy dolnego Śląska powinni przyjmować raczej wartości współczynnika bliższe dolnej granicy przedziału, mieszkańcy Mazowsza - środka przedziału a mieszkańcy Podlasia i Podhala raczej wartości górne. Jest to oczywiście uproszczenie ale z takim tu mamy do czynienia. Autorzy bardzo zalecają wykonanie audytu energetycznego budynku bo ten stosunkowo niewielki koszt napewno zwróci się jeśli odpowiednio dobierze się ogrzewanie. Należy pamiętać, że dla większości Polski przez ok. 90% okresu grzewczego temperatura waha się w okolicach 0 stopni C co odpowiada 50-60% obliczonego zapotrzebowania na moc cieplną a przewymiarowanie kotła to większe straty ciepła i większe koszty inwestycyjne

Przykład:
Dom o powierzchni 120 m2 - zapotrzebowanie na moc do ogrzania na Mazowszu, nowy dom jednorodzinny

Q = 120 m2 * 70 W/m2 = 8400 W ( 8,4 kW )

O doborze pieca dla celów ogrzewania ciepłej wody użytkowej wkrótce....( a to dopiero decyduje o doborze ostatecznym) 

Gdzie jesteś..

Strona główna Jak dobrać właściwą moc pieca?