poniedziałek 23 Sty 2017
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Czy wiesz, że

..przeciętne ogrzewanie olejowe domu jednorodzinnego emituje rocznie ok. 4000 kg gazu cieplarnianego CO2. Porównywalne ogrzewanie gazowe „wypuszcza“ ok. 3000 kg CO2 rocznie. Pompa ciepła – ponieważ ok. 75% energii grzewczej pobiera bezpośrednio z natury, bilans dla środowiska naturalnego ma o wiele lepszy. Pompy ciepła podgrzewają bez jakiejkolwiek emisji CO2 w miejscu ich eksploatacji.

Jak dobrać właściwą moc pieca?

Właściwy dobór źródła ogrzewania nie jest zagadnieniem prostym. Zasadniczo dobór właściwego ogrzewania zależy od naszych oczekiwań. Zadaniem pieca jest zapewnienie komfortu cieplnego. Każdy jednak rozumie pojęcie komfortu cieplnego w sobie właściwy sposób. Jednostka grzewcza ma za zadanie zapewnienie odpowiadającej nam temperatury we właściwym czasie. Często również jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej w wymaganym przedziale czasu.
Uproszczony bilans cieplny
Aby zapewnić odpowiednią ilość ciepła piec (kocioł) powinien wytworzyć tyle energii w jednostce czasu aby umożliwiła ona podgrzanie pomieszczeń do żądanej temperatury - niezależnie od temperatury zewnętrznej. Oznacza to podgrzanie wnętrza pomieszczeń, pokrycie strat związanych z ucieczką ciepła przez ściany, okna itp. Niezwykle istotnym elementem jest podgrzanie powietrza wewnątrz budynku z uwzględnieniem strat związanych z wentylacją ( bo ta musi być zapewniona! ). 
W uproszczeniu (przy braku dokumentacji projektowej - a tej się przeważnie nie wykonuje - bo trzeba za nią zapłacić!), zapotrzebowanie na ciepło można obliczyć szacunkowo korzystając ze wzoru:

1/ Qco = qA * A
gdzie:
Qco - zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania,
qA - 'powierzchniowe' jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną [W/m2],
A - powierzchnia ogrzewana, dla wyjaśnienia chodzi o powierzchnię podłogi (tu nie liczymy ścian! - wszystko uwzględnia współczynnik qA) lub

2/ Qco = qV * V
gdzie:
Qco - zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania,
qv - 'kubaturowe' jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną [W/m3]
V - kubarura (czyli objętość pomieszczeń liczona jako powierzchnia podłogi pomnożona przez wysokość pomieszczenia )

Szacunkowo wyliczone 'powierzchniowe' jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną przedstawia się w sposób następujący:


A. budownictwo jednorodzinne - domy wolnostojące:
- starsze ( budowane przed rokiem 1980 ) - 140-180 W/m2
- stasze po wymianie okien na nowe - 110-140 W/m2
- docieplone - 80-120 W/m2
- nowe, energooszczędne - 50- 80 W/m2


B. budynki szeregowe dla segmentów 'środkowych' - można zmniejszyć jednostkowe zapotrzebowanie o 10-30 W/m2


C. Budynki wielorodzinne:
- starsze - 100-140 W/m2
- docieplone - 50- 80 W/m2
- energooszczędne - 30- 50 W/m2


Jednocześnie należy zauważyć, że współczynniki podawane są dla tzw. zewnętrznej temperatury obliczeniowej danej strefy. Ponieważ w Polsce występuje kilka stref temperaturowych z dużym przybliżeniem można uznać, iż mieszkańcy dolnego Śląska powinni przyjmować raczej wartości współczynnika bliższe dolnej granicy przedziału, mieszkańcy Mazowsza - środka przedziału a mieszkańcy Podlasia i Podhala raczej wartości górne. Jest to oczywiście uproszczenie ale z takim tu mamy do czynienia. Autorzy bardzo zalecają wykonanie audytu energetycznego budynku bo ten stosunkowo niewielki koszt napewno zwróci się jeśli odpowiednio dobierze się ogrzewanie. Należy pamiętać, że dla większości Polski przez ok. 90% okresu grzewczego temperatura waha się w okolicach 0 stopni C co odpowiada 50-60% obliczonego zapotrzebowania na moc cieplną a przewymiarowanie kotła to większe straty ciepła i większe koszty inwestycyjne

Przykład:
Dom o powierzchni 120 m2 - zapotrzebowanie na moc do ogrzania na Mazowszu, nowy dom jednorodzinny

Q = 120 m2 * 70 W/m2 = 8400 W ( 8,4 kW )

O doborze pieca dla celów ogrzewania ciepłej wody użytkowej wkrótce....( a to dopiero decyduje o doborze ostatecznym) 

Gdzie jesteś..

Strona główna Jak dobrać właściwą moc pieca?